Teknik Mengaransemen Lagu

Teknik Mengaransemen Lagu

Teknik Mengaransemen Lagu

Teknik Mengaransemen Lagu

Ritme Dan Pola Ritme

Ritme ialah panjang pendeknya bunyi yang bergerak secara teratur, sedangkan pola ritme ialah bentuk pengulangan dari pengembangan bangunan ritme yang digunakan oleh frase melodi atau kelompok frase melodi.


Melodi

Melodi ialah rangkaian sejumlah nada yang disusun dan dibunyikan secara runtut dan teratur.


Harmoni

Harmoni ialah perpaduan nada-nada melodi dengan pola ritem yang serasi dan selaras sebagai satu kesatuan utuh suatu karya seni.


Cara Membuat Aransemen

Dalam membuat aransemen biasanya dapat digunakan yang diantaranya yaitu:

Secara Tertulis

Maksudnya ialah dengan melakukan penambahan notasi atau pengubahan notasi dan dilakukan secara tertulis pada susunan not partiture sebuah lagu.

Secara Tidak Tertulis

Maksudnya ialah dengan melakukan pengubahan langsung pada saat penggarapan lagu atau biasa disebut dengan improvisasi panggung.


Baca Juga :