Dua Guru SD Pertiwi Ikut Pertukaran Mengajar

Dua Guru SD Pertiwi Ikut Pertukaran Mengajar

Dua Guru SD Pertiwi Ikut Pertukaran Mengajar

Dua Guru SD Pertiwi Ikut Pertukaran Mengajar
Dua Guru SD Pertiwi Ikut Pertukaran Mengajar

Guna peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan maka salah satu program

Forum Pengembangan Pendidikan di Kecamatan Sirimau adalah, pertukaran guru mengajar tingkat Sekolah Dasar (SD) dan untuk SD Pertiwi mengikutsertakan dua guru untuk program di maksud.

Kepala SD Pertiwi Yayasan Christina Martha Tiahahu Dra. M. Pattiradjawane kepada media ini Jumat (10/2/2017) membenarkan, telah terjadi pertukaran guru mengajar tingkat SD di Kecamatan Sirimau.

Menurutnya, program ini sangat berguna serta membantu para guru kelas yang

mengajar untuk mendapat pengalaman, sekaligus dapat meningkatkan kemampuan serta metode pembelajaran, sehingga guru tidak saja terpaku dan kaku mengajar di sekolah asal.

Program pertukaran mengajar guru yang digagas Forum Pengembangan Pendidikan Kecamatan Sirimau ini, sementara berjalan selama satu bulan yang diawali dengan pertukaran mengajar guru kelas 3 dan kelas 5, setelah masuk tahun ajaran baru kembali dilakukan pertukaran mengajar untuk kelas 1, 2, 4 dan 6.

Pertukaran mengajar ini berlaku untuk semua SD di Kecamatan Sirimau dan untuk

SD Pertiwi, 2 guru kelas terlibat dalam pertukaran mengajar dan ditempatkan di SD 86 dan SD Urimesing B2.

Diharapkan, setelah kembali ke sekolah asal ada nilai tambah yang diperoleh guna pengembangan dan peningkatan proses belajar mengajar mereka di sekolah.(TM04)

 

Sumber :

https://obatsipilisampuh.id/cara-shalat-tahajud/